Jan_Corba_logo_biele

Domov je rodina

dokumentárny film

„Dom je rodina. Tvoria ho ľudia, ktorí v ňom bývajú a tí v ňom ostanú ako spomienky. Ozveny minulosti zamknuté v miestach, maličkostiach, vôňach a chvíľach. Tie nás vedú cestou života, aby sme sa vedeli vrátiť domov.“

Tieto slová vystihujú dokumentárny film o vzťahu človeka a domu, Domov – Maslen. Domov nie je iba bezduchá nehnuteľnosť. Je to pevný bod v priestore, kam sa vraciame v ťažkých momentoch života.

Pri ponuke spolupracovať s Pavlom Maslenom na tomto unikátnom filme som neváhal. Téma rodiny a domova je pre mňa zaujímavá a príťažlivá. Ponúka možnosť nahliadnuť do ľudských osudov. Zároveň som sa tejto téme venoval už vo svojom absolventskom rovnomennom filme Domov. Odohrával sa však v inom meste – Mostar.

Vráťme sa však naspäť k aktuálnemu projektu.

 

Námet

Pavol Maslen ma oslovil s ponukou nakrútiť dokumentárny film, ktorý zachytáva osud jeho rodiny a domu v Ábelovej. Príbeh tohto domu je úzko spätý s príbehom jeho mamy, ktorej snom bolo zrekonštruovať ho. Nepodarilo sa jej to, pretože osud to zariadil inak. Paľo sa však rozhodol splniť tento sen svojej mamy, aby si uctil jej pamiatku.
Keď sa v ňom spolu s dcérou Luciou a priateľkou Erikou začínali cítiť ako doma, znova zasiahla ruka osudu. Tentokrát len náhodou unikla Lucka požiaru, ktorý zničil takmer celý dom.

Nevzdali sa. Otrasení, avšak odhodlaní, sa znova pustili do práce.

 

Nakrúcanie

Práca na tomto filme mi trvala takmer 3 roky. Prvotný námet požiaru domu som postupne dopĺňal o ďalšie diely skladačky. Pomáhali mi v tom rozhovory s ľuďmi blízkymi rodine Maslenovej. Z výpovedí sa mi darilo postupne splietať dej filmu. Často krát som však pracoval s témou nebohej mamy Pavla Maslena, jej predstáv a snáh pri obnove rodného domu. Tak som dospel k nápadu prepojiť jednotlivé dejové body hranými scénami. Po dlhom hľadaní vhodnej herečky a plánovaní sme sa pustili do nakrúcania. Postavu mamy stvárnila Silvia Zeummerová (áno, autorka knihy Parstelvan).

Hrané scény boli koncipované tak, aby prispeli k obsahovému spestreniu a spresneniu postojov a názorov Márie Maslenovej.

Účinkovali
Silvia Zeummerová, Mário Zeummer, Erika Kolajová, Lucia Maslenová, Mária Chabadová, Ján Ivanič, rodina Sokolová

Kamera
Štefan Kamenský, Ján Čorba

Scenár, strih a réžia
Ján Čorba

Dokumentárny film ja samostatná kategória audiovizuálneho diela. 

Máte zaujímavý námet na dokumentárny film? 

Tak poďme spolu

Foto z nakrúcania

dokumentárny film

ďakujem!

Váš formulár bol úspešne odoslaný.

Odpoviem Vám naň čo najskôr.