Jan_Corba_logo_biele

Knižnice BBSK

promo video

Knižnice mali vždy svoje špecifické čaro. Nestratili ho ani v „dobe modernej“. Kedysi boli zdrojom rozmanitej literatúry. Dnes majú podobu kultúrnej inštitúcie so širokou škálou služieb a moderných nástrojov. Okrem e-kníh v nich nájdete napríklad aj 3D tlačiarne.

Oddelenie kultúry BBSK sa rozhodlo zmeniť všednú predstavu o knižniciach. Oslovili ma so žiadosťou o vytvorenie promo videí. Ich cieľom bolo oboznámiť ľudí o zmenách, ktorými knižnice prešli. Modernizácia mala prilákať nových čitateľov. Zároveň mali videá zvýšiť povedomie ľudí o možnostiach knižníc.

Výsledkom našej spolupráce bolo 6 promo videí pre 6 knižníc:

Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho Veľký Krtíš
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen

Knižnica Jána Kollára Kremnica
Novohradská knižnica Lučenec
Knižnica Mateja Hrebendu

Verejná knižnica Mikuláša Kováča


Prvé stretnutie

Zámerom tohto mítingu bolo ujasnenie hlavných cieľov projektu. Zadávateľ hľadal spôsob ako informovať a ktoré informácie o knižniciach spropagovať. Jeho predstava o videách bola jasná. Videá budú formálne podobné, avšak obsahovo odlišné. Nasledoval krátky brainstorming rôznych nápadov. Výsledkom bol konsenzus v podobe videí v dĺžke 90 sekúnd. Úlohou snímky bude stručne prezentovať tradičné aj netradičné služby jednotlivých knižníc.

Samotné zadanie projektu obsahovalo prvý problém. Naše stretnutie sa konalo koncom júna. Zadávateľ však chcel mať videá hotové do konca augusta. Na prácu mi ostali 2 mesiace. Do tohto času som musel vtesnať obhliadku miesta, tvorbu scenára a nakrúcanie. Takto vznikne surovina, ktorá však nie je hotovým produktom. Nasleduje postprodukcia, kontrolná projekcia a posledné úpravy pred odovzdaním. To všetko v čase dovolenkového obdobia. Tieto skutočnosti komplikovali prípravu priestorov a štatistické obsadenie vo videu. Napriek tomu sme sa do toho pustili s plným odhodlaním.

Napokon, ako sme neskôr zistili, toto bol ten menší problém. 🙂


Obhliadka

Ďalšie stretnutia prebiehali priamo v knižniciach. S riaditeľmi sme si prešli obsahovú stránku videí. Následne sme si obhliadli priestory. Hľadali sme miesto vhodné na nakrúcanie. Práve tu sme sa stretli s druhým, väčším problémom. V 5 knižniciach práve prebiehali rekonštrukčné práce. Tie priamo alebo nepriamo zasahovali do realizácie. V snahe nepoddať sa sme hľadali rôzne možnosti v rámci dostupných priestorov.

Do úvahy som tiež musel brať jedinečnosť každej knižnice. Kvôli tomu bolo potrebné vytvoriť 6 scenárov a vymyslieť 6 stratégií nakrúcania. Tvorbu scenára k jednej knižnici, tak striedalo nakrúcanie v druhej a postprodukcia videa z ďalšej knižnice.


Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho Veľký Krtíš

Začal som v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Krásne prerobené priestory ma motivovali v tvorbe. Prvé video som dokončil už koncom júla.


Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene muselo nakrúcanie prebiehať urýchlene. Dôvodom bola naplánovaná rekonštrukcia historickej fasády. Najväčšou hrdosťou tejto knižnice je zrekonštruovaná čitáreň. Rátal som s týmto reprezentatívnym priestorom aj pri natáčaní. Avšak kvôli rekonštrukcii v inej časti knižnice bol „zaplavený“ knihami. Našťastie, ochota zo strany zamestnankýň „pohla horou“, aj našou tvorivosťou. Vďaka tomu som nakrútil potrebné zábery aj v tomto vzácnom priestore.


Knižnica Jána Kollára Kremnica

V Knižnici Jána Kollára v Kremnici ma privítali s nečakaným potešením. Riaditeľ s úsmevom poznamenal „keby sme takéto videá nakrúcali každý rok“. Prečo? Okrem nadšenia pre literatúru ho potešila skutočnosť, že kvôli nakrúcaniu sa majstri poponáhľali a ukončili opravy skôr. Ich odhodlanie nás inšpirovalo aj pri tvorbe videa.

 

Novohradská knižnica Lučenec

Skutočnou výzvou bolo natáčanie v knižnici v Lučenci a v Rimavskej Sobote. Rôzne okolnosti, vrátane rekonštrukcií, zapríčinili, že nakrúcanie v oboch inštitúciách prebiehalo v ten istý deň. V dopoludňajších hodinách som natáčal v Novohradskej knižnici v Lučenci. Podarilo sa mi zachytiť detskú divadelnú dielňu s Lukášom Pelčom. Divadelná predstavivosť sa stala impulzom, ktorý mierne modifikoval tvorbu tohto videa.


Knižnica Mateja Hrebendu

Popoludnie som už nakrúcal v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. V knižnici práve prebiehali letné kreatívne dielne pre deti. Program ukončovala Noc s Andersenom. Súčasťou snímky bola aj Knihobúdka v oblasti Kurinec – Zelená voda. Bol to naozaj náročný, ale naplnený deň.


Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Originálny prístup zvolila Verejná knižnica Mikuláša Kováča. Do funkcie „opinion leadrov“ pozvala spisovateľov. Tí rozprávali o svojom „intímnom“ vzťahu ku knižniciam. Snímku som dotvoril animáciou knihy ako zosobnenia duše mladého čitateľa.


Inšpiráciou pri práci na tomto projekte bol pre mňa výrok Alberta Einsteina:

„Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať.“

Skutočne, vďaka húževnatosti a odhodlaniu sa mi spolu s ochotnými spolupracovníkmi podarilo prekonať rôzne prekážky. Videá som dotiahol do úspešného konca… a včas. 😊

Promo video je to správne riešenie, ak chcete svoju firmu, činnosť alebo produkt zviditeľniť. Pomôže Vám dostať sa do povedomia tých, na ktorých cielite. Máte v pláne naštartovať svoj marketing? Začnime ho spolu

promo video

Napíšte mi

ďakujem!

Váš formulár bol úspešne odoslaný.

Odpoviem Vám naň čo najskôr.